meer verbouwingen zien?

bij verbouwen en transformeren moet oud en nieuw perfect samenkomen

SP2018 1613 BRU Epe 12 Low Res

kennismaken

Als u met bouwplannen bij ons aan tafel komt voor een kennismakingsgesprek, heeft u wellicht al nagedacht over uw woonwensen. Soms heel specifiek, maar vaker is het een idee, een gevoel… Wij luisteren en stellen de juiste vragen. Al schetsend krijgen we met elkaar een goed beeld van uw toekomstige droomhuis of villa. We bespreken de verschillende stappen in het proces en toetsen de bouwregels. Daarnaast is het belangrijk dat we de bouwkosten inzichtelijk maken en we overige kosten van adviseurs, leges etc. benoemen. Bent u na onze kennismaking enthousiast, dan maken we graag een offerte voor u. Als we gaan samenwerken kan het ontwerpen beginnen!

SP2020 1632 LIT 7 Low Res

ontwerpen

Met de kennis die we hebben opgedaan in onze eerste gesprekken kunnen we aan de slag met een Voorlopig ontwerp. We vragen u om uw wensenlijst nader uit te werken en zoeken met elkaar naar referentiebeelden. Wij tekenen het ontwerp voor uw woonhuis of villa in plattegronden, gevels en doorsneden. Daarnaast maken we exterieur en interieur impressies met een 3D model. Zo krijgt u een duidelijk beeld van onze ideëen en de mogelijkheden op uw kavel. In enkele stappen van overleggen, aanpassen en verfijnen komt het Definitief ontwerp tot stand. Uw toekomstige droomhuis verbeeld in 2D en 3D tekeningen!

Dan vragen we de gemeente het ontwerp in een vooroverleg te toetsen op regelgeving en welstand. Dit is ook het moment voor een calculator om een eerste raming te maken voor de bouwkosten en voor de constructeur om de constructieve uitgangspunten vast te leggen. Als de seinen op groen staan kunnen we het ontwerp technisch gaan uitwerken.

Jvg 220303 017

uitwerken

Met elkaar gaan we in deze fase dieper in op de details. Materialen, producten en merken worden gekozen. Leveranciers worden gesproken, showrooms bezocht. We tekenen bouwkundige plattegronden, doorsneden, gevels en details. We hebben nauw contact met constructeur en bouwfysicus over constructie, duurzaamheid en installaties. We zorgen dat het ontwerp voldoet aan alle regelgeving volgens het Bouwbesluit. We werken toe naar een aanvraag omgevingsvergunning en maken met een technische omschrijving de stukken compleet voor een aanbesteding met enkele aannemers of kiezen in overleg voor een bouwteam. Als de vergunning is verkregen, de aannemer is gekozen, kan de bouw beginnen!

1738 001

bouwen

Niks is mooier om dat wat we met elkaar hebben ontworpen en uitgewerkt, werkelijkheid te zien worden. Stap voor stap wordt uw droomhuis realiteit. In regelmatige bouwvergaderingen bespreken we de voortgang, maken we verslagen, leggen we besluiten en actiepunten vast. We maken onze tekeningen gereed voor uitvoering, controleren productietekeningen van leveranciers en zien toe op de kwaliteit van bouwen. Bij het bereiken van het hoogste punt vieren we pannenbier! Een mijlpaal, de afbouw zal niet lang daarna beginnen. Als de bouw gereed is doen we een gezamenlijke oplevering. Zo blijven we van schets tot sleuteloverdracht betrokken bij de realisatie van uw woonhuis. Na uw verhuizing komen we graag een keer langs om het eindresultaat te bewonderen en uw ervaringen te horen. We hopen bovenal dat uw huis uw thuis is geworden.